MCD generalforsamling 2018

Fra 07.04.2018 13:30 indtil 07.04.2018 16:00
Kategorier: Arrangementer
Hits: 791

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i Mustang Club of Denmark (MCD).

 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 7. april 2018, kl. 13.30, i Ottestrup Forsamlingshus, Sorøvej 124, 4200 Slagelse.

 

Der er mulighed for fra kl. 12.00 at købe frokost i form af stegt flæsk med persillesovs. Prisen pr. medlem, som ønsker at deltage i frokosten og lidt socialt samvær inden generalforsamlingen, er 100 kr.

 

Af hensyn til køkkenet må vi imidlertid bede alle som ønsker frokost om, senest den fredag d. 30 marts at tilmelde sig på den ”tilmeldingstråd”, der er oprettet på MCD’s hjemmeside, www.mustangklubben.dk, eller til Finn Brendstrup, ved opkald eller SMS til telefon 40 30 38 45. Tilmeldingen er bindende. Vi beder dig om at tage lige penge med og betale ved indgangen.

 

Vi ser frem til at hilse på rigtig mange medlemmer, også til denne del af generalforsamlingen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport og budget for kommende år.
  • Decharge til bestyrelsen.
  • Fastlæggelse af kontingent for 2019.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

 

Ved afstemninger har hvert aktivt medlem (medlemsnummer) 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver stemmebærer højst kan bære 2 stemmer ved fuldmagt.

 

Se bilag 1 for indkommet forslag.

 

På valg til bestyrelsen er Allan Hjorth Pedersen, Kim Sennenwald og Finn Brendstrup. Alle tre modtager genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2019 fastholdes på Kr. 400.

 

Med venlig hilsen

 

Kim Sennenwald (formand)

Finn Brendstrup (næstformand)

Allan Hjorth Pedersen (kasserer)

Søren Poulsen

Tina Asmussen

Johnny Lillethorup

Michael Almind

Jacob Fjord Nielsen