Generalforsamling i Mustang Club of Denmark

Fra 30.04.2022 15:30 indtil 30.04.2022 18:30
Kategorier: Arrangementer
Hits: 274

Indkaldelse til generalforsamling i MCD

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2022 i Mustang Club of Denmark (MCD).

Generalforsamlingen afholdes: Lørdag den 30. april 2021, kl. 13.30, på

Gystinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev.

For at holde traditionen, er der mulighed for fra kl. 12.00 at købe frokost i form af stegt flæsk med persillesovs. Prisen pr. medlem, som ønsker at deltage i frokosten og lidt socialt samvær inden generalforsamlingen, er 100 kr.

Af hensyn til kroens køkken må vi imidlertid bede alle som ønsker frokost om, senest den 23. april at tilmelde sig på den ”tilmeldingstråd”, der er oprettet på MCD’s hjemmeside, www.mustangklubben.dk, eller til Finn Brendstrup, ved opkald eller SMS til telefon 4030 3845. Tilmeldingen er bindende. Betaling er ved indgangen – enten på mobilepay eller kontant (lige penge, tak)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport
  • Decharge til bestyrelsen.
  • Fastlæggelse af kontingent for 2023 og budget for kommende år.
  • Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt

 Ved afstemninger har hvert aktivt medlem (medlemsnummer) 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver stemmebærer højst kan bære 2 stemmer ved fuldmagt.

På valg til bestyrelsen er Kim Sennenwald, Finn Brendstrup, Bo Christensen og Kurt Olesen.

 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2023 fastholdes på Kr. 400,-.