Udsat Generalforsamling 2020 i MCD

Fra 19.09.2020 12:00 indtil 19.09.2020 17:00
Kategorier: Arrangementer
Hits: 964

Indkaldelse til generalforsamling i MCD

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Mustang Club of Denmark (MCD).

 

I håb om, at situationen omkring Covid-19 til den tid er kommet under fornøden kontrol, forsøges den udsatte generalforsamling afholdt lørdag den 19. september 2020, kl. 13.30, på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge skovhuse 33, 4173 Fjenneslev.

 

For at holde det der efterhånden er blevet en tradition, er der mulighed for fra kl. 12.00 at købe frokost i form af stegt flæsk med persillesovs. Prisen pr. medlem, som ønsker at deltage i frokosten og lidt socialt samvær inden generalforsamlingen, er 100 kr.

 

Af hensyn til Gyrstine Skovkro må vi imidlertid bede alle som ønsker frokost om, senest den 13. september at tilmelde sig på den ”tilmeldingstråd”, der er oprettet på MCD’s hjemmeside, www.mustangklubben.dk, eller til Finn Brendstrup, ved opkald eller SMS til telefon 4030 3845. Tilmeldingen er bindende. Betaling er ved indgangen – enten på mobilepay eller kontant (lige penge, tak)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport og budget for kommende år.
  • Decharge til bestyrelsen.
  • Fastlæggelse af kontingent for 2021.
  • Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

 

Ved afstemninger har hvert aktivt medlem (medlemsnummer) 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver stemmebærer højst kan bære 2 stemmer ved fuldmagt.

 

På valg til bestyrelsen er Kim Sennenwald, Allan Hjorth Pedersen og Finn Brendstrup. Alle modtager genvalg

Søren Poulsen og Michael Almind har begge valgt at udtræde af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastholdes på Kr. 400,-.

 

Med venlig hilsen

 Kim Sennenwald (formand)

Finn Brendstrup (næstformand)

Allan Hjorth Pedersen (kasserer)

Tina Asmussen

Jacob Fjord Nielsen

Johnny Lillethorup

Michael Almind