Generalforsamling i Mustang Club of Denmark

Fra 20.04.2024 13:30 indtil 20.04.2024 16:30

Ved Gystinge Skovkro

Skrevet af Finn Brendstrup

Kategorier: Arrangementer

Hits: 582


Indkaldelse til generalforsamling i MCD

Generalforsamlingen afholdes: Lørdag den 20. april 2024, kl. 13.30, på

Gystinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport
  • Decharge til bestyrelsen.
  • Fastlæggelse af kontingent for 2025 og budget for kommende år.
  • Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

 Ved afstemninger har hvert aktivt medlem (medlemsnummer) 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver stemmebærer højst kan bære 2 stemmer ved fuldmagt.

 På valg til bestyrelsen er Bo Christensen, Finn Brendstrup, Kim Sennenwald og Kurt Olesen.

 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2025 fastholdes på Kr. 400,-.

 For at holde traditionen, er der mulighed for fra kl. 12.00 at købe frokost i form af stegt flæsk med persillesovs. Prisen pr. medlem, som ønsker at deltage i frokosten og lidt socialt samvær inden generalforsamlingen, er 100 kr.

Af hensyn til Gyrstine Skovkro må vi imidlertid bede alle som ønsker frokost om, senest den 13. april at tilmelde sig på den ”tilmeldingstråd”, der er oprettet på MCD’s hjemmeside, www.mustangklubben.dk, eller til Finn Brendstrup, ved opkald eller SMS til telefon 4030 3845. Tilmeldingen er bindende. Betaling er ved indgangen – enten på mobilepay eller kontant (lige penge, tak)