Gyrstinge Skovkro

Adresse: Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev, Danmark
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Mustang Club of Denmark (MCD). Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. april 2020, kl. 13.30, på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge skovhuse 33, 4173 Fjenneslev. For at holde det der efterhånden er blevet en tradition, er der mulighed for fra kl. 12.00 at købe frokost i form af stegt flæsk med persillesovs. Prisen pr. medlem, som ønsker at deltage i frokosten og lidt socialt samvær inden generalforsamlingen, er 100 kr. Af hensyn til Gyrstine Skovkro må vi imidlertid bede alle som ønsker frokost om, senest den 12. april at tilmelde sig på den ”tilmeldingstråd”, der er oprettet på MCD’s hjemmeside, www.mustangklubben.dk, eller til Finn Brendstrup, ved opkald eller SMS til telefon 4030 3845. Tilmeldingen er bindende. Betaling er ved indgangen – enten på mobilepay eller kontant (lige penge, tak) Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport og budget for kommende år. Decharge til bestyrelsen. Fastlæggelse af kontingent for 2021. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget). Valg af bestyrelse. Valg af revisor. Eventuelt. Ved afstemninger har hvert aktivt medlem (medlemsnummer) 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver stemmebærer højst kan bære 2 stemmer ved fuldmagt. På valg til bestyrelsen er Kim Sennenwald, Allan Hjorth Pedersen og Finn Brendstrup. Alle modtager genvalg Søren Poulsen og Michael Almind har begge valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastholdes på Kr. 400,-. Med venlig hilsen Kim Sennenwald (formand) Finn Brendstrup (næstformand) Allan Hjorth Pedersen (kasserer) Tina Asmussen Johnny Lillethorup Michael Almind Jacob Fjord Nielsen

Hent kørselsvejledning

Tilbage