Der rejser sig af og til spørgsmål vedrørende opbevaring, herunder vinteropbevaring, af medlemmernes biler. Med denne artikel skal vi i Mustangklubbens bestyrelse henlede opmærksomheden på nogle af de problemstillinger, som man bør være opmærksom på, når man lader sin bil opbevare et andet sted, end på sin egen adresse.

Det første spørgsmål som rejser sig er, om bilen er dækket af ens egen forsikring, når den opbevares et andet sted, end på ens egen adresse. Man bør nøje undersøge sine forsikringsbetingelser med hensyn til dette spørgsmål, herunder de specifikke krav til opbevaring (f.eks. krav til aflåsning og lignende). Er man i tvivl, bør man spørge sit forsikringsselskab. Jeg henviser i den forbindelse også til artiklen andet steds i bladet om veteranforsikring.

Man bør ligeledes undersøge, hvilken forsikring den virksomhed, som opbevarer bilen, har tegnet, herunder om der er en større selvrisiko desangående. Man kan jo forestille sig en situation, hvor den virksomhed, som opbevarer bilen, får økonomiske vanskeligheder og ved en skade etc. på bilen ikke har midler til at dække selvrisikoen – så er der kun en selv til at betale. Man kunne endog overveje, om man også bør kræve at se dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt, således at man er sikker på, at der også er forsikringsdækning i en given situation.

En anden problemstilling er, at man altid tydeligt skal kunne dokumentere, dels sin ejendomsret til bilen, dels at man har indgået en opbevaringsaftale med den virksomhed, som opbevarer bilen. Er disse forhold ikke på plads, er der ved den opbevarende virksomheds konkurs en ikke ubetydelig risiko for, at man ikke kan få bilen udleveret fra konkursboet og dermed mister retten til bilen.

Hvis man f.eks. ikke har indregistreret bilen i eget navn og har glemt at gemme faktura eller lignende på bilen, og man så samtidig kun har lavet en uformel aftale om opbevaring, vil man nemt kunne få problemer med at få bilen udleveret fra et konkursbo.

Man bør i øvrigt altid sikre sig, at man er enig med den opbevarende virksomhed om bilens stand ved indlevering til opbevaring, f.eks. ved en fælles besigtigelse, som dokumenteres i en rapport og/eller med fotografier. Ellers kan man jo nemt forestille sig en situation, hvor man om foråret kommer for at hente sin bil og så konstaterer, at der er buler og ridser i den, som ikke var der ved indleveringen.

En formel opbevaringsaftale bør i øvrigt indeholde alle de vilkår, som man finder relevant for den opbevaring, som man ønsker med hensyn til sin bil, herunder f.eks. krav til (nogenlunde) konstant temperatur/opvarmning, aflåsning, adgang i løbet af opbevaringsperioden, virksomhedens adgang til bilen etc.

Michael Almind, MCD574, medlem af bestyrelsen