Mustangklubbens persondatapoltik

Formålet med Mustang Club of Denmark (Mustangklubbens) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Mustangklubben vil beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Dataansvarlig

Mustangklubben er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Mustangklubbens kontaktoplysninger er:

Mustang Club of Denmark
CVR: 30 01 40 49

c/o Formand

Kim Sennenwald

Solsikkevej 11

4040 Jyllinge

Kategorier af oplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, brugernavn eller andre kontaktoplysninger.

Mustangklubben har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab, drive vores hjemmeside, www.mustangklubben.dk, levere klubladet, Pony Power og for at leve op til lovgivningens, herunder bogføringslovens, krav. Disse oplysninger er obligatoriske.

Du kan også selv indtaste personoplysninger under din profil på www.mustangklubben.dk. om f.eks. dine biler og lignende. Dette er ikke obligatoriske oplysninger, men alene oplysninger, der optimere din profil på hjemmesiden efter dit eget ønske (frivillige oplysninger).

Vi indsamler og behandler følgende obligatoriske oplysninger om dig for, at vi kan administrere dit medlemskab af Mustangklubben:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Medlemsnummer
 • Adgangskode til www.mustangklubben.dk (Automatisk krypteret i systemet - Vi har derfor ikke adgang til oplysningerne)
 • IP-adresse
 • Medlemsanciennitet
 • Betalingsoplysninger

Ved din indmeldelse i Mustangklubben accepterer du, at vi behandler ovenstående oplysninger og videregiver disse som anført i Mustangklubbens persondatapolitik.

Herudover behandler vi følgende frivillige oplysninger, som du selv har indtastet på din profil på vores hjemmeside www.mustangklubben.dk:

 • Bilmodel og årgang
 • Andre personoplysninger, du selv indtaster på din profil på www.mustangklubben.dk

Ved din indtastning af ovennævnte oplysninger på din profil accepterer du, at vi kan behandle disse som anført i Mustangklubbens persondatapolitik.

Vi indsamler endvidere personoplysninger om ikke-medlemmer, når sådanne personer laver et indlæg i Forum på www.mustangklubben.dk. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • IP-adresse

Ved din indtastning af ovennævnte oplysninger i Forum på www.mustangklubben.dk accepterer du, at vi kan behandle disse som anført i Mustangklubbens persondatapolitik.

Mustangklubben behandler ikke følsomme personoplysninger om dig. Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger. Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Mustangklubben opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

Mustangklubben anvender ikke dine personoplysninger til brug for direkte marketing.

På www.mustangklubben.dk er der anvist et link til www.mustangclubshop.dk som er et selvstændigt firma (Auning Skilte, CVR 29664773), som forhandler relaterede effekter. Mustangklubben videregiver ingen oplysninger til dette firma. Vi henviser til firmaets egen persondatapolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger:

Vi videregiver dine personoplysninger således:

 • Til vores distributør af medlemsbladet Pony Power, Post Nord, videregiver vi dit navn og din adresse, således at bladet kan sendes til dig.
 • Til vores trykkeri, Jørn Thomsen Elbo (CVR 71031314), videregiver vi navn og adresse til brug for forsendelse af bladet.
 • Til vores pengeinstitut, Spar Nord (CVR 13737584 ), videregiver vi dine betalingsoplysninger, således at din indbetaling af medlemskontingent kan behandles og bogføres korrekt.
 • Til vores hjemmesidehost og websideudvikler, HØKS ApS (CVR 38205382) videregiver vi alle på hjemmesiden opsamlede oplysninger.
 • Til FDA, Interesse organisation for amerikanerbiler i Danmark, (CVR 34117357) videregiver vi navn og adresse samt email adresse, hvis en sådan er oplyst, til brug for fremsendelse af elektronisk medlemskort og rabataftaler.

De personoplysninger, som vi indsamler fra dig, vil aldrig blive overført til lande uden for EU/EØS.

 

Cookies

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.
Vi opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall. Ved betalinger med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. Vi har derfor ikke adgang til kortoplysninger.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at skrive til os pr. post eller e-mail eller ved at ringe til os.

Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil på www.mustangklubben.dk.

Mustang Club of Denmark
c/o Formand

Kim Sennenwald

Solsikkevej 11

4040 Jyllinge

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, på www.datatilsynet.dk.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Mustangklubben opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i Mustangklubbens persondatapolitik og/eller som påkrævet i henhold til gældende lov. Herefter vil Mustangklubben slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis.

Vi sletter dine persondata, når du ikke længere er medlem hos os. Dog opbevarer vi dit navn, adresse og medlemsnummer i et år efter medlemsskabets ophør med henblik på opfølgning på kontingentrestance og lignende. Dog opbevarer vi også de af dine persondata i den periode bogføringslovens, skattelovgivningens og lignende lovgivning kræver det.

Vi sletter ikke indlæg og billeder, som du har uploaded til www.mustangklubben.dk forum, men disse anonymiseres, således at man ikke efter din udmeldelse kan se, at disse hidrører fra dig.

 

Ændring af persondatapolitik

Denne Persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.mustangklubben.dk eller via mail eller pr. post, hvis vi mener, at det er nødvendigt.